Arç al Traç

La lectura de la passió amb que els artistes plàstics es relacionen amb el territori. Una manera diferent de fuir de la morfologia d’uns paisatges.

Showing all 6 results