Càlida Riba

Poetesses i poetes que han trobat en la remor i llum del mar, en el caràcter de la terra i en el de la seva gent el doll dels seus millors càntics. Petites joies bibliogràfiques.

Showing 1–12 of 16 results