LOTS DE LLIBRES

INFANTIL
– «El Supernó» de Montserrat Balada i Màriam Ben-Arab
– «Què faig?» de Salvador Comelles i Gibet Ramon
– «Estrany» de Canizales

CULTURA POPULAR
– «Cercolets!» de Susana Peix i Sebastià Serra
– «50 singulars de la Festa. Volum 3» d’Aitor Garrido i JuanolO
– «La gran festa del foc» de Montserrat Balada i Eva Sans

JUVENIL / NARRATIVA INFANTIL
– «El Rosca. Passats de rosca» de Giacomo Pucci i Valerio Chiola
– «La Bundi i els seus amica. Salvem el bosc» de Montse Roca i Julilustrador
– «Vali la valenta» de Ramon Grau i Julilustrador

ADULT
– «Cal Ratoliu» de  Damià Bardera Poch
– «Balcons que escupen mitges» de Raquel Casas
– «En el tombant més allunyat dels dies» de Francesc Pasqual i Moster

LLENGUA DE SIGNES CATALANA
– «On és la pilota?» de Paula Esparraguera i Joan M. Celorio
– «L’Hug el poruc» de Mercè Ubach i Lluís Farré
– «Un pastís molt especial» de Laia Massons i Albert Pinilla

Condicions del sorteig

Sorteig lot de llibres
Regalem 5 lots de llibres amb 3 llibres a cada lot: 1 de temàtica infantil, 1 de temàtica de cultura popular, 1 de temàtica juvenil, 1 de temàtica adult i 1 de temàtica de llengua de signes catalana

Condicions generals de la promoció
El Cep i la Nansa edicions sortejarà 5 lots de 3 llibres entre totes les persones que, entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2020, omplin el formulari i acceptin rebre comunicacions d’El Cep i la Nansa tot complint les condicions d’aquestes bases. La participació en aquest sorteig és gratuïta.

1. Àmbit territorial
Per participar cal residir dintre del territori espanyol peninsular o balear.

2. Data d’inici i acabament del sorteig
Es podrà participar entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. Durant la setmana immediatament següent s’anunciaran les persones guanyadores a través de la pàgina on es troba el formulari.

3. Organitzador de la promoció
L’organitzador d’aquesta promoció és CEP I NANSA SL amb domicili social al carrer Santa Eulàlia, 3 08800 de Vilanova i la Geltrú, i amb C.I.F. número B66184227

4. Procediment del sorteig i premis
El sorteig consistirà en omplir les dades que es demanen en el formulari que es troba a la pàgina d’inici de la web i acceptar rebre comunicacions d’El Cep i la Nansa edicions.

5. Qui guanya
La persona guanyadora serà triada aleatòriament entre totes les persones participants i que compleixin les condicions del sorteig a través de l’aplicació random.org.
a. El premi
El premi consisteix en 5 lots de 3 llibres indicats en l’apartat del premi. Els llibres seleccionats es faran arribar per missatger a casa de la persona guanyadora.
b. Comunicació
El Cep i la Nansa es reserva el dret de comunicar a diferents mitjans publicitaris, a les seves xarxes socials i a la seva pàgina web el nom de les persones guanyadores del sorteig. Només pel fet d’acceptar el premi, el beneficiari autoritza a El Cep i la Nansa a utilitzar, si cal, el seu nom en l’explotació publicitària que es faci del premi concedit. L’acceptació del premi implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

6. Qui hi pot participar
És imprescindible que la persona participant sigui major de 18 anys, que serà la persona que, si s’escau, haurà de recollir el premi. En cas contrari no podrà participar en el sorteig. És imprescindible acceptar les condicions de l’aplicació del sorteig. En cas de no acceptar la cessió de dades sol·licitades l’usuari no podrà participar al sorteig. Les persones que realitzin pràctiques il·lícites en la participació del sorteig quedaran automàticament excloses del mateix.

7. Protecció de dades
Les dades personals dels participants en aquest sorteig queden subjectes a la mateixapolítica de protecció de dades que El Cep i la Nansa ja duu a terme i, per tant, seranobjecte de tractament en els mateixos termes i condicions que es tracten les dades personals dels usuaris de la pàgina web. La informació detallada de la nostra política de privacitat es troba a https://elcepilanansa.com/avis-legal/. El nom del guanyador es podrà difondre al web d’El Cep i la Nansa, xarxes socials i publicacions pròpies.

8. Límit de responsabilitats
El Cep i la Nansa no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques quearribin incomplertes, s’efectuïn amb retard, es perdin, siguin invàlides en conformitatamb allò establert en les presents bases, s’enviïn a través de canals no establerts en el sorteig o siguin confuses per qualsevol motiu (errors tècnics inclosos, però no limitats, al mal funcionament de qualsevol xarxa, hardware, software, error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus), que puguin succeir al processar les participacions. Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, El Cep i la Nansa no serà responsable pels danys i perjudicis que pogués patir el guanyador amb motiu de la participació en el present sorteig o per l’ús inadequat dels premis. La participació en aquest sorteig suposa la plena acceptació de les presents bases.