José Antonio Garí y Siumell

Va nèixer a Vilanova el 19 de gener de 1812, a la plaça de Cap de Creu. Va rebre a Vilanova el primer ensenyament i nocions. Va rebre a Vilanova el primer ensenyament i nocions de llatí. A l’abril de 1819, quan tenia disset anys, va ingressar al convent de la “”real y militar orden de la Merced”” de Barcelona, i va rebre l’hàbit de l’orde. L’any següent va ser enviat al convent de Tarragona, per cursar estudis de Filosofia i de Teologia.
L’any 1843 va fer una estada d’unes quantes setmanes a Terra Santa, que ha estat qualificada com d’estudi i devoció””. Al llarg de la vida, Garí va escriure i publicar diverses obres, en el marv de l’orde mercedari, i destinades especialment per a ús dels seus membres. El 1868 va ser cridat a Roma pel Mestre General de l’orde, essent nomenat adjunt seu i a la vegada secretari general de l’orde. Allà va ser mestre de novicis. Més tard va ser procurador dels mercedaris descalços de Sicília. El 5 de desembre de 1869 va ser nomenat procurador general de l’orde a la Cúria Romana. Sembla que el 1876 retornà de finitivament a Barcelona.
El 1884, en retablir-se la província mercedària de l’antiga Corona d’Aragó, Garí fou nomenat el primer provincial, càrrec que va ocupar fins la mort, ocorreguda a Barcelona, el 22 de febrer de 1895, al carrer de l’Ave-Maria.
”

Mostrant l'únic resultat

Mostrant l'únic resultat