Descripción e historia de la villa de Villanueva y Geltrú desde su fundación hasta nuestros días

22,84 21,69

El contingut del llibre respon bé al títol que porta: “descripción e historia”. Es descriuen diversos fets del passat relacionats amb la fundació dels nuclis urbans de la Geltrú, de Cubelles i de la Vila-nova, sobretot d’aquesta última, amb els successius documents i concessió de drets jurídics que donaren lloc a l’evolució del que avui és la nostra ciutat. Els primers fets documentats són del segle xii. S’analitza la dependència jurídica dels feudals i de la corona, i l’evolució del govern municipal, fins a la separació de Cubelles, i un cop aconseguida aquesta. Destacaria la formació i l’evolució dels diversos recintes urbans fins al moment de l’edició del llibre, dels quals s’acompanyen plànols dibuixats pel mateix Garí; en l’últim d’aquests plànols podem formar-nos una clara idea de com era la Vilanova a la qual es dirigia el llibre, que el 1860 tenia 12.227 habitants. Tot això ocuipa des del principi fins la pàgina 65. Hi ha uns capítols dedicats a la descripció de la realitat física de la vila en diversos moments, però sobretot quen s’escriu el llibre, que ocupa vint pàgines. Habitualment, l’autor fa descripcions objectives, sense manifestar la seva opinió ni els seus sentiments, i sense emprar adjectius que puguin representar qualificatius elogiosos. Després dedica una gran part, cent pàgines, a la descripció dels temples parroquials, dels convents, de les ermites, les confraries, congregacions i organitzacions de pietat, les festes religioses, etc. Als últims capítols hi ha una informació de fets i aspectes diversos. Però, en canvi, n0o tracta dels fets polítics del segle xix, com les guerres carlines o l’exclaustració. Els apèndixs, els dedica, quasi en forma de crònica, a fets coetanis del moment que es va acabar la publicació, ja dins l’any 1861, com l’establiment del jutjat de primera instància i la inauguració de les aigües potables. (De la Presentació, de F. X. Puig Rovira)

Informació addicional

Pes 620 g
Dimensions 23,7 × 17 cm

Vols rebre les nostres novetats i activitats

Si vols estar assabentat de les presentacions i de les novetats editorials, deixa'ns el teu mail. Sols rebràs la informació justa sense exageracions